VOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PMCARDS zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle aanbiedingen van PMCARDS zijn vrijblijvend. PMCARDS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro's, inclusief BTW.


Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door PMCARDS aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Voor 2015 staat er gezien de flink gestegen papierprijzen een kleine verhoging te wachten.